top of page

AGENDA 2024

28 september

Bijeenkomst Nessenvertegenwoordigers - Locatie: Nessen - 10.00 uur

21 maart

Gebiedstafel - Locatie: De Beeck- 19.00 uur

Het verstevigen van de sociale basis in Bergen. Terugblik met de gemeente over gebiedsplan 2023-2024 en vooruitblik 2025

13 februari

Commissie Elzenhoeve - Locatie: TC Bergen - 20.00 uur

Bijeenkomst met bewoners

1 februari

Commissie Bergen Oost - Locatie: De Beeck- 19.30 uur

Raadsinformatieavond: Presentatie RKK Oudburgerpolder aan de raadsleden

18 januari

Commissie Elzenhoeve

Bijeenkomst met HSB en de gemeente Bergen

10 januari

Rechtbank Alkmaar - Vonnis Hoorzitting Padelbanen

Vonnis in Rechtzaak tegen plaatsing Padelbanen bij TC Bergen

2023

Onderwerpen in behandeling in 2023 - doorlopend naar 2024

Padelbanen TC Bergen

Elzenhoeve

Ontwikkeling Structuurvisie Bergen Oost

23 november

Rechtbank Alkmaar - Vonnis Hoorzitting Padelbanen

Vonnis in Rechtzaak tegen plaatsing Padelbanen bij TC Bergen

23 november

Commissie Groenplan - Locatie: Bibliotheek Bergen.- 19.00 uur

Gemeente Bergen: plannen uitwerken en nieuw ideeën voorleggen voor de buurt

9 november

Commissie Bergen Oost - Locatie: De Beeck- 20.15 uur

Gesprek met gemeenteraad over de omgevingsvisie met gemeente Bergen

19 oktober

Commissie Elzenhoeve

Bijeenkomst met HSB en de gemeente Bergen

18 oktober

Bestuur & Bewoners - Hoorzitting 'Padelbanen - Locatie: Rechtbank Alkmaar - 9.45 uur

Rechtzaak tegen plaatsing Padelbanen bij TC Bergen

16 oktober

Bestuur - Locatie: De Beeck- 19.30 uur

Bijeenkomst wijkverenigingen met gemeente

11 oktober

Bestuur & Commissie leden - Locatie: De Nessen- 16.00 uur

Wandeling met 2 wethouders door de Nessen

3 september

"55 jaar Nessen" feest - Locatie: JRC Clubhuis - Churchhilllaan 2 - 14.00-18.00 uur

Feest voor alle bewoners t.b.v. het 55 jaar bestaan van de Nessen

29 augustus

Commissie Elzenhoeve

Bijeenkomst met HSB en de gemeente Bergen

21 augustus

Commissie 55 jaar Nessen

4e Bespreking Nessen feest van 3 september

24 juli

Bestuur & Bewoner Monnet-Nes

Contact gelegd met gemeente over betere straatnaam en nummerwijziging voor de Monnet-Nes. Deze zullen door de gemeente geplaatst gaan worden.

20 juni

Commissie Bergen Oost

Bespreking Beeldkwaliteitsplan Bergen Oudburg

16 juni

Bestuur

Telefonisch contact gehad met de gemeente met het verzoek om een hondenpoep prullenbak te plaatsen op de hoek van de Noordlaan overgang dijk omdat hier veel volle hondenpoep zakjes achtergelaten worden :( De gemeente gaat hier naar kijken aangezien het lastig bereikbaar is voor ze.

13 juni

Commissie Elzenhoeve

Bespreking en meteen daarna een overleg met Arlette Moerbeek, gebiedsregisseur, en Stephan Plezier, Projectbegeleider Elzenhoeve namens de Gemeente Bergen

12 juni

Commissie 55 jaar Nessen

4e Bespreking Nessen feest van 3 september

1 juni

Commissie Elzenhoeve

Commissie bespreking met meteen daarna eerste overleg met 3 vertegenwoordigers van HSB Ontwikkeling BV

7 juni

Commissie Bergen Oost & Bestuur

Flyers verspreid met informatie over Elzenhoeve

30 mei

Bestuur

Mail correspondentie met gemeente: verzoek om duidelijkheid omtrent de besluitvorming om van de Zuidlaan (dat momenteel een renovatie ondergaat) een 'fietspad' te maken.

+ WOO aangevraagd

24 mei

Bestuur

2e brief naar 4 nieuwe woningen Monnet-Nes m.b.t. nieuw containeropstelplaats

23 mei

Commissie Bergen Oost - Locatie: Raadzaal Sportcentrum De Beeck

Gemeente: Participatiebijeenkomst beeldkwaliteitsplan Oudburgerpolder (Bergen-Oost)

20 mei

Commissie Participatie & Bestuur

Flyers verspreiden verduurzamings enquéte (6 vragen online invullen)

13 mei

Bestuur

Mail correspondentie met gemeente & per brief 4 nieuwe woningen:

m.b.t. nieuw containeropstelplaats Monnet-Nes

28 april

Commissie Verduurzaming & Energietransitie

Overleg over enquête in de wijk na aanleiding van gesprek gemeente

20 april

Commissie Verduurzaming & Energietransitie - Locatie: Gemeentehuis

Gesprek met twee beleidsmedewerkers Energietransitie over eventuele pilot voor de Negen Nessen

18 april

Bestuur & bewoner Monnet-Nes

Mail correspondentie met gemeente:

m.b.t. te plaatsen elektrisch auto oplaadpunt in de Monnet-Nes (nr. 167)

17 april

Commissie Bergen Oost - Locatie: Raadzaal Sportcentrum De Beeck

Gemeente: Informatiebijeenkomst tijdelijke huisvesting BSG in mytylschool ‘De Ruimte’

6 april

Commissie Verduurzaming & Energietransitie - Locatie: Raadzaal Sportcentrum De Beeck

Gemeente: Presentatie uitvoering warmtetransitie Gemeente Bergen

3 april

Commissie 55 jaar Nessen

3e Bespreking Nessen feest van 3 september

3 april

Commissie Bergen Oost - Locatie: Raadzaal Sportcentrum De Beeck

Gemeente: Stakeholdersoverleg i.h.k.v. ontsluiting tijdelijke huisvesting BSG in mytylschool ‘De Ruimte’

31 maart

Commissie 55 jaar Nessen

Locatie bezoek feest: JRC centrum (Europese School) - Churchilllaan 2

20 maart

Commissie 55 jaar Nessen

2e Bespreking Nessen feest

19 maart

Bestuur

Bestuursvergadering

27 februari

Bestuur - Locatie: Gemeentehuis

Bespreking met Wethouder Ernest Briët, Arlette Moerbeek en Rienk van der Meer (doel bespreking Zuidlaan, maar werd kennismakingsgesprek)

27 februari

Commissie 55 jaar Nessen

1ste bespreking Nessen feest

7 februari

Bestuur - Locatie: Locatie: Theater de Blinckerd, Schoorl

Gemeente: Informatiebijeenkomst Provinciaal Programma Landelijk Gebied

27 jan

Bestuur & omwonenden/bezwaarmakers

Bijeenkomst met bezwaarmakers aanleg Padelbanen bij TC Bergen

2022

Onderwerpen in behandeling in 2022 - doorlopend naar 2023

Padelbanen TC Bergen

Elzenhoeve

Zuidlaan

Nieuwbouw Monnet-Nes

Parkeeroverlast

Ontwikkeling Structuurvisie Bergen Oost

bottom of page