top of page
Vereniging 9 Nessen

50 Jaar De Negen Nessen

Schermafbeelding 2022-02-03 om 12.30.12.png

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Negen Nessen in 2016 werd besloten om het 50-jarig bestaan van de wijk de Negen Nessen niet met ‘n groots feest te vieren, maar met een kroniek over de wijk als blijvende herinnering aan dit jubileum.

In 2018 bestaat de wijk de Negen Nessen 50 jaar. De Negen Nessen zijn namelijk gebouwd in de periode 1966 tot en met 1968. De Monnet-Nes is de laatst opgeleverde nes, en wel in juni 1968.

De Kroniek van de Negen Nessen is geschreven en samengesteld door enkele leden/bewoners van de Vereniging de Negen Nessen. De Kroniek geeft een schets van het oorspronkelijke gebied, van weilanden en boerderijen die plaats maakten voor de woonwijk, van de ideeën achter het ontwerp van de wijk, van de bouw van de wijk en van de ervaringen van de bewoners. De tekst is rijk geïllustreerd met beelden en aangevuld met informatie over de bijzondere Europeanen, aan wie de straten in de Negen Nessen hun naam ontlenen.

Op 7 september j.l. heeft Jenny Doucet, onze voorzitter, het eerste exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen aan de burgemeester van Bergen, mevrouw Hetty Hafkamp, overhandigd tijdens de opening van de Open Monumentendag.

Tijd en plaats waren niet toevallig: de Negen Nessen staan namelijk vermeld in de gids Open Monumentendag Regio Kennemerland 2018. De Open Monumentendag heeft als thema “In Europa” en met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. 

Ook zal veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. In dit kader is de woonwijk De Negen Nessen dan ook een typisch voorbeeld van een wijk die ontstaan is door en voor Europese samenwerking en bovendien ook bijzonder is vanwege haar planologische inrichting en onderscheidende architectuur. Een wijk die monumentale status verdient en waarschijnlijk juist om die reden in de Open Monumentendag Gids 2018 opgenomen is.

Bewoners van de Negen Nessen krijgen een exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen gratis aangeboden (per woning 1 gratis exemplaar).
 
Mocht u als niet bewoner van de Negen Nessen het boek willen kopen dan kunt u ons mailen. €12,50 per exemplaar.

U kunt ons mailen voor een exemplaar: info@negennessen.nl

Wij wensen u alvast veel lees- en kijkplezier!

bottom of page