top of page
Vereniging 9 Nessen

Privacy

Privacy beleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen.

Bewaartermijn

Uw naam, adres en e-mailadres, worden opgeslagen gedurende de looptijd van een lidmaatschap.

Klachten / Vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via ons e-mailadres: info@negennessen.nl

bottom of page