Vereniging 9 Nessen

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Per 25 mei is de Privacywetgeving in Nederland veranderd.

Om aan deze wetgeving te voldoen en u te informeren over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken hebben wij het Privacy beleid opgesteld.

Privacy beleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wijkvereniging De Negen Nessen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voornaam

  • Achternaam

  • Adres

  • Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • Email-adres

  • Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden

We delen deze persoonsgegevens niet met andere partijen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie
voor de wettelijke termijn van 7 jaar.

Klachten / Vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via e-mail: info@negennessen.com

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan ook via dit e-mailadres contact met ons op!