top of page

ELZENHOEVE ontwikkelingenHet groene hart in de Negen Nessen


13 februari 2024

Bijeenkomst Commissie Elzenhoeve met bewoners

 

18 januari 2024

Bijeenkomst commissie Elzenhoeve met HSB.

Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de V9N niet samen met HSB tot een plan zal kunnen komen, zoals de gemeente graag had gezien. Hoewel er tot nu toe een aantal bijeenkomsten zijn geweest is het de V9N nog steeds niet duidelijk wat nu de opdracht c.q. uitgangspunten waren die HSB van de familie Conijn heeft mee gekregen. Vooralsnog is ook nauwelijks een concrete terugkoppeling over de 14 uitgangspunten (randvoorwaarden) van de V9N.

 

19 oktober 2023

Bijeenkomst commissie Elzenhoeve met HSB en de gemeente Bergen.

De commissie Elzenhoeve heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld voor de ontwikkeling van de Elzenhoeve en deze voorgelegd aan HSB.


Randvoorwaarden-Elzenhoeve-2023
.pdf
Download PDF • 29KB

 

29 augustus 2023

Bijeenkomst commissie Elzenhoeve met HSB en de gemeente Bergen.

De V9N is gevraagd mee te helpen aan de planontwikkeling van met de door de familie Conijn (eigenaar Elzenhoeve) ingehuurde projectontwikkelaar HSB Ontwikkeling uit Purmerend en de architecten Mulleners & Mulleners.

 

13 juni 2023

Bespreking commissie Elzenhoeve met Arlette Moerbeek, gebiedsregisseur, en Stephan Plezier, Projectbegeleider Elzenhoeve namens de Gemeente Bergen.

 


5 juni 2023

De Elzenhoeve heeft een nieuwe projectontwikkelaar aangetrokken om het landgoed te gaan ontwikkelen. De Commissie Elzenhoeve van de Vereniging De Negen Nessen heeft de ontwikkelaar HSB Ontwikkeling BV uit Purmerend afgelopen week voor het eerst ontmoet en gesproken. Voor zover wij hebben begrepen is de planvorming nog in de beginfase. Wij zullen de leden van de V9N vanzelfsprekend per e-mail over alle ontwikkelingen informeren.


In dit kader willen wij jullie ook wijzen op het Beeldkwaliteitsplan Bergen Oudtburgh dat sinds kort op de website van de gemeente is te vinden, zie www.bergen-nh.nl/in-bergen/oudburgerpolder-beeldkwaliteitsplan. Voor de Elzenhoeve zijn een aantal pagina’s specifiek van belang.

Het beeldkwaliteitsplan is een enorm epistel, maar het is wel belangrijk om goed door te lezen en daar eventueel ook individueel commentaar op te geven.

Want het is belangrijk dat niet alleen vanuit de Vereniging De Negen Nessen, maar ook door bewoners commentaar aangeleverd wordt, zodat men ziet dat de kwaliteit van wonen heel belangrijk is voor alle bewoners rondom de Elzenhoeve, die van de Nessen en die in de Oudtburgherpolder.

Commenti


bottom of page