top of page

ELZENHOEVE informatie/updateHet groene hart in de Negen Nessen

De Elzenhoeve heeft een nieuwe projectontwikkelaar aangetrokken om het landgoed te gaan ontwikkelen. De Commissie Elzenhoeve van de Vereniging De Negen Nessen heeft de ontwikkelaar HSB Ontwikkeling BV uit Purmerend afgelopen week voor het eerst ontmoet en gesproken. Voor zover wij hebben begrepen is de planvorming nog in de beginfase. Wij zullen de leden van de V9N vanzelfsprekend per e-mail over alle ontwikkelingen informeren.

Indien je op de hoogte gehouden wilt worden en je bent geen lid dan kun je je e-mailadres doorgeven met je naam en adres aan: info@negennessen.nl of gewoon even lid worden!


In dit kader willen wij jullie ook wijzen op het Beeldkwaliteitsplan Bergen Oudtburgh dat sinds kort op de website van de gemeente is te vinden, zie www.bergen-nh.nl/in-bergen/oudburgerpolder-beeldkwaliteitsplan. Voor de Elzenhoeve zijn een aantal pagina’s specifiek van belang.

Het beeldkwaliteitsplan is een enorm epistel, maar het is wel belangrijk om goed door te lezen en daar eventueel ook individueel commentaar op te geven.

Want het is belangrijk dat niet alleen vanuit de Vereniging De Negen Nessen, maar ook door bewoners commentaar aangeleverd wordt, zodat men ziet dat de kwaliteit van wonen heel belangrijk is voor alle bewoners rondom de Elzenhoeve, die van de Nessen en die in de Oudtburgherpolder.


Wordt vervolgd...


bottom of page