top of page

Vrijwilligers volgen de planten en dieren van natuurvriendelijke oeversNatuuroevers helpen de waterkwaliteit verbeteren

Al 6 jaar werkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan biodiversiteitsmonitoring van natuurvriendelijke oevers. Na een eerste proefjaar in 2013 met professionals, is het project sinds 2014 met vrijwilligers uitgevoerd. HHNK vindt het belangrijk om op deze manier burgers te betrekken bij het werk van het Waterschap. Wij hebben de vrijwilligers voor dit onderzoek geworven en opgeleid. In 2018 hebben er 49 mensen meegewerkt aan de monitoring. Deze 49 mensen hebben, samen 21 oevers gemonitord. Er zijn maar liefst 2.122 waarnemingen gedaan. Dat is gemiddeld 100 waarnemingen per locatie! Al deze flora- en faunagegevens geven inzicht in de (nieuwe) ontwikkelingen van de oever zoals in onderstaand verslag staat te lezen.


Nieuwe vrijwilligers nodig

Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je nieuwe dingen leren en tevens je kennis met andere delen? Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland is op zoek naar nieuwe mensen om onze vrijwillige onderzoeksteams te versterken.


Het onderzoek

Natuurvriendelijke oevers in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in het water en op de oever. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor de natuur. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.


Meedoen

Als je mee wilt doen aan het onderzoek betekent dat twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter onderzoeken. Het onderzoek begint met een startavond op dinsdagavond 9 april 2019 om 20.00 uur in ons nieuwe kantoor aan de Schuine Hondsbosschelaan 45-A te Heiloo. Route.

Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar Carola van den Tempel.

Comments


bottom of page