top of page

Wandeling met de gemeente


Doel van de wandeling op 11 oktober was om de wethouders en de gebiedsregisseur meer bekend te maken met de Negen Nessen en om de actuele problemen en zorgen te bespreken.


De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn:

 • de bijzondere opzet van de verkeersluwe Nessen met het vele groen;

 • behoud en versterken van het unieke cultuurlandschap en het open karakter van de polders;

 • de Elzenhoeve als groen hart;

 • de recente en iets oudere nieuwbouw aan de Landweg;

 • het heringerichte deel van de Zuidlaan dat wij als wandelpad willen behouden;

 • de padelbanen bij TC Bergen;

 • de functie en inrichting van de Churchilllaan;

 • de Noord- en Zuidlaan en de status van de monumentenaanvraag.


De wandeling begint op het wandelpad achter de Rougemont Nes uitkijkend over de polder. Dirk Osinga van de Noorderhoeve vertelt over het bijzondere karakter en de manier waarop de Noorderhoeve de weilanden gebruikt en beheert om de biodiversiteit te behouden en te versterken en het open karakter te bewaren. We benadrukken dat de bestaande paden en wegen als de Noord- en Zuidlaan niet uitgebreid moeten worden omdat anders het karakter te veel verstoord wordt.

We lopen richting de Schumanlaan om parallel hieraan door de Nessen richting het wandelpad van de Noordlaan te gaan. We laten de bijzondere opzet van de Nessen zien met oorspronkelijk tweekleurige bakstenen woningen en lage tussenstukken en de vrije opzet met de woonerven zonder doorgaand verkeer. We vertellen over de structuur van de toegangsweg met verbindingsstukken en informele wandelpaden die de Nessen onderling verbinden.

Langs Elzenhoeve lopen we naar de nieuwbouw aan de Landweg bij de Monnet Nes. Bij de Elzenhoeve wijzen we op het groene karakter dat een oase van rust is voor de vele vogels dat de basis vormt voor de 14 uitgangspunten die we als randvoorwaarden aan de gemeente en ontwikkelaar hebben gegeven.

De nieuwbouw aan de Landweg laat zien dat er nieuwe ontwikkelingen in stijl met de Negen Nessen mogelijk is, maar dat het deel met de rode bakstenen te dicht op elkaar staat en daardoor te stenig is en niet het groene karakter van de Nessen heeft. De verdichting heeft ook geleid tot verkeersonveilige situaties met het fietspad bij de in- en uitrit van de Monnet Nes. De wethouders onderkennen het probleem. Ook zijn ze verbaasd over de hagen die door sommige bewoners vervangen zijn door hoge stalen hekken en illegale bouw ter plaatse van de laatste 4 nieuwbouwwoningen.


Bij het heringerichte pad van de Zuidlaan ontstaat een verhitte discussie, waarbij Ernest Briët aangeeft dat het pad al sinds 2004/2006 (?) als fietspad staat benoemd en dat dat voor hem een feit is en uitgangspunt voor het huidige beleid. Voor hem is de discussie of het een wandel- of voetpad is en of er een deugdelijk gemeentelijk besluit is om het wandelpad als fietspad te benoemen, een non-discussie. Dat het pad een belangrijk wandelpad is in de structuur van de Nessen en dat er nu gevaarlijke en onwenselijke situaties ontstaan door (hardrijdende) fietsers en wandelaars en kinderen overtuigt hem niet om terug te komen op het gemeentelijke besluit. Hij wil nog wel het verkeersbord veranderen naar een rechthoekig ‘fietspad’-bord (=onverplicht; rond bord=verplicht fietspad).

Bij de Churchilllaan ter plaatse van het tennispark laten we zien hoe dicht de beoogde padelbanen bij de woningen staan: veel woningen zullen last hebben van het harde geluid van ballen tegen het glas. Lopend over de Churchilllaan naar het Molenweidtje bespreken we de nieuwe functie van de laan als hoofdontsluitingsweg van Oudburgpolder: de weg past nog onvoldoende bij het groene en informele karakter van de wijk en is een onveilige situatie voor de fietsers met de grote autostromen. De auto zou er te gast moeten zijn met duidelijke en ruime delen voor de fietsers of een breed afzonderlijk fietspad.

We eindigen bij de toegang tot de Elzenhoeve alwaar Dook Vlugt van Vogelwerkgroep Alkmaaar en Omstreken vertelt over de vogels, die in dit gebied en met name op de Elzenhoeve en in de polder leven, en waar we ook het bijzondere, maar ook kwetsbare karakter van de Zuidlaan (en Noordlaan) laten zien. Daarom en vanwege het cultuurhistorische belang hebben we jaren geleden een aanvraag ingediend het als monument aan te wijzen. We uiten ons onbegrip dat het ondanks een positieve reactie van de behandelend ambtenaar, er nog steeds geen besluit is genomen. Om de Zuidlaan te beschermen vragen we ook weer om de smalle weg af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

Aan het eind van de wandeling heeft wethouder Briët beloofd om de V9N nog te laten weten exact wanneer de gemeente de verandering heeft aangebracht om van de zuidlaan wandelpad een fietspad te maken. Wij wachten hier nog op.


Aanwezig waren:

 • Gemeente: wijkwethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke ordening en wonen), wethouder Ernest Briët (Verduurzaming, verkeer en cultuur), gebiedsregisseur Arlette Moerbeek.

 • Negen Nessen: Saskia van der Kreke, Hanne Kooter, Audrey Kramer, Ybo Brunt, John Schmeitz, Kees van Hoek.

 • Noorderhoeve: Dirk Osinga.

 • VWG Alkmaar: Dook Vlugt.bottom of page