top of page

Verkoop project Zuidlaan 59


Afgelopen week kregen wij via de gemeente te horen dat het perceel Zuidlaan 59 is verkocht en dat daarom het huidige project – de bouw van 4 woningen – is stilgelegd. Het bestuur van de Negen Nessen betreurt de gang van zaken. Er is door zowel Sander Verschoor van Midvast B.V. (de projectontwikkelaar) als de omwonende bewoners en het bestuur van de V9N hard gewerkt aan dit nieuwe plan. Het is niet alleen een mooi plan geworden, het plan is ook in goede harmonie met de projectontwikkelaar en de gemeente tot stand gekomen, iets wat niet vaak gebeurt.

Van Sander Verschoor hadden wij gehoord dat het plan in oktober 2018 in de Gemeenteraad behandeld zou worden. Dat is om onduidelijke redenen, tot zijn grote frustratie, niet door gegaan. Vervolgens kregen wij van Sander Verschoor de informatie dat het plan in januari 2019 op de rol zou komen en ook dat is niet gebeurd.

Het perceel Zuidlaan 59 is nu dus door Midvast B.V. verkocht “as is”, dat wil zeggen in de staat waarin het nu verkeert: een kavel met plan en bepaalde status. Voor zover wij weten is er reeds groen licht gegeven door zowel de buurt als de projectleider van de gemeente en dus kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden om zo de omgevings-/bouwvergunning aan te vragen.

Wie de nieuwe eigenaar is wil men ons niet zeggen. Wij kunnen dus (nog) niet met de nieuwe eigenaar in contact komen. Zodra wij meer weten volgt verdere informatie.

Comments


bottom of page