top of page

In Memoriam Jenny Doucet
Het bestuur van de Vereniging de Negen Nessen wil op deze wijze stilstaan bij het over-lijden van Jenny Doucet op 8 augustus jl. Jenny was gedurende bijna 12 jaren met tomeloze inzet en gedrevenheid de voorzitter van de Vereniging. Een voorzitter die eerlijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel had staan en zich met hart en ziel inzette voor de leefbaarheid en de mooie uitstraling van de Negen Nessen. Wij zijn haar enorm veel dank verschuldigd. Met volle energie weidde zij zich aan alle plannen die de Negen Nessen betroffen, zoals het tegenhouden van de bebouwing in de Oudtburgerpolder (o.a. de weilanden achter de De Rougemont-Nes), de herstructurering van de Schumanlaan, de regenwaterafkoppeling en herinrichting van de Negen Nessen, de nieuwbouw van Landweg 20 en de nieuwbouwplannen rond Zuidlaan 59 en de Elzenhoeve. Maar ook als er onderwerpen aan de orde kwamen die de leefbaarheid in heel Bergen betroffen was Jenny altijd zeer betrokken. Zo heeft zij ook haar stem laten horen in de plannen voor Bergen Centrum, de recreatieve verhuur binnen de gemeente Bergen en laatstelijk de plannen rond Bergen Oost. Jenny kon zich vastbijten in een probleem en rustte niet voordat ze uitgezocht had hoe de vork precies in de steel zat. Daarbij kwam haar grote netwerk goed van pas. Zo had ze goede contacten met gemeenteambtenaren, raadsleden en heel veel anderen in Bergen. Met haar vasthoudendheid, haar charme en kennis van zaken wist zij menig besluit ten goede te keren. Jenny was al geruime tijd ziek, maar keek hoopvol vooruit. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Tot het laatst moment bleef ze actief bezig met de Negen Nessen: de bijzondere wijk die ze graag ‘mooi’ en groen wilde zien én behouden.


Hieronder een aantal foto’s van de Oudburgerpolder. De foto’s komen uit “Mooi Oudburgerpolder”, een uitgave van Bewonerscomité Oudtburghweg.


Jenny wandelde namelijk heel erg graag door dit gebied omdat het er zo ongelooflijk mooi is. Bovendien is Jenny gedurende het laatste halfjaar nog actief geweest met de Structuurvisie Bergen Oost, een project van de gemeente waar de buurt zich ernstige zorgen over maakt omdat het de flora en fauna van de Elzenhoeve en de Oudburgerpolder zal kunnen aantasten.


Foto’s: Mart Groentjes en George Möller

Comments


bottom of page