top of page

De Commissie Zuidlaan 59 van de V9N

Hoe is het begonnen? Toen de Negen Nessen eind 60-er jaren gebouwd werden, stond op Zuidlaan 59 (aan de zuidkant van de entree van de Monnet-Nes) de boerderij van boer Kaandorp. De heer en mevrouw Kaandorp hebben toen het weiland naast de boerderij verkocht waarop de woningen van de Monnet-Nes gebouwd zijn. Op het terrein aan de noordkant van de entree van de Monnet-Nes, perceel Landweg 20, werd tegelijkertijd een supermarktje voor de Negen Nessen gebouwd. Aan de entree van de Monnet-Nes stond in 2005 dus aan de zuidkant een boerderij (Zuidlaan 59) en aan de noordkant een voormalig supermarktgebouw dat op dat moment in gebruik was als kunstenaarscentrum (Landweg 20).

Welke plannen werden er in 2005 gemaakt? Rond 2005 zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw op de bovengenoemde percelen. Links en rechts van de entree van de Monnet-Nes moesten flats verrijzen. En hoewel de percelen van verschillende eigenaren waren, werden de plannen aan elkaar gerelateerd. De gemeente stond achter hoogbouw (in de wandelgang de “DDR-flats” genoemd) en ging er van uit dat op de twee percelen min of meer identieke nieuwbouw zou komen. De boerderij is in maart 2007 en het voormalige supermarktje in juli 2008 afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw. In de bestemmingsplannen werd hoogbouw opgenomen.Wat vindt de Commissie van de Monnet-Nes die op Landweg 20 is gerealiseerd? De in 2005 gepresenteerde hoogbouw zagen de bewoners van de Negen Nessen niet “als passend” voor de Nessen en de directe omgeving. De V9N heeft zich toen verzet tegen de realisatie van die hoogbouw en veel energie gestoken in meer in de omgeving passende nieuwbouw. De strijd om wat voor type nieuwbouw er moest komen zou nog jaren voortduren. Uiteindelijk heeft de BAM, eigenaar van Landweg 20, de woningen Monnet-Nes 18 t/m 29 gebouwd. Deze zijn in 2016 gerealiseerd. Hoewel er hoogbouw is voorkomen, vinden de meeste bewoners dat het nieuwbouwproject te veel “een versteend” plan is.

Wat was de insteek van de Commissie voor de nieuwbouw op de Zuidlaan 59? Tijdens een ALV van de V9N is besloten dat de andere kant van de entree van de Monnet-Nes groener moest worden. Gedurende de jaren hebben velen zich ingezet voor dit doel en is er ook een commissie opgericht die zich specifiek met de invulling van dit perceel bezig ging houden. De opdracht voor de commissie Zuidlaan 59 was: nieuwbouw in het groen, passend bij de Negen Nessen en de omgeving.

Wat is de status anno 2021? Inmiddels zijn de plannen zover dat de bouw op voormalig Zuidlaan 59 bijna van start kan gaan. De vier villa’s waar nu vergunning voor verleend is, zijn te koop aangeboden via Funda en voor zover ons bekend ligt er op alle vier de villa’s een koopoptie. De V9N is uiteindelijk redelijk tevreden over hetgeen gerealiseerd gaat worden. De bouwstijl is absoluut passend, maar ook dit plan had wat groener gekund.

Waar ging de laatste communicatie tussen de Commissie en de bouwer over? Inmiddels heeft de commissie contact gezocht met de bouwers, de firma Kuin BV, met de vraag wanneer er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, welke heimethode gebruikt gaat worden en of zij een nulmeting laten uitvoeren bij de aanpalende gebouwen (dit i.v.m. met eventuele overlast en schade). Verder heeft de commissie Kuin BV erop gewezen dat de Monnet-Nes maar één toegangsweg heeft en dat deze daarom zo veel mogelijk vrijgehouden dient te worden.

Wat betekent de bouw voor de omwonenden? Van de Kuin BV kregen wij het bericht dat men in week 3 of 4 van 2022 met grondwerkzaamheden voor de bouw op Zuidlaan 59 wil beginnen en dat er “in het werk vervaardigde (boor)palen” worden toegepast, waardoor er geen schade zou kunnen ontstaan bij de omliggende bebouwing. Kuin BV zal dus geen nulmeting laten uitvoeren. Kuin BV heeft toegezegd dat zij er alles aan zullen doen om de toegangsweg tijdens de werkzaamheden niet of zo kort mogelijk te blokkeren. Mocht er toch op enig moment een blokkade onontkoombaar zijn, zullen zij tijdig de Monnet-Nes bewoners daarvan op de hoogte stellen.

Tot slot ….. De commissie hoopt dat bovenstaande informatie voldoende is voor de omwonenden en dat er tijdens de bouw geen tot weinig overlast zal zijn.


bottom of page