top of page

Werkzaamheden Molenweidtje


Start werkzaamheden tijdelijke inrichting Molenweidtje.

Maandag 19 april a.s. starten de werkzaamheden voor de tijdelijke aanpassing van het Molenweidtje in Bergen. De weg wordt verbreed en er wordt een apart fietspad aangelegd. Zo wordt gezorgd voor een veilige verkeerssituatie in het gebied, waar de komende jaren veel bouwverkeer doorheen rijdt. Nu rijdt dat er vanwege de herbouw van sportcentrum De Beeck en straks voor de woningbouw op het BSV terrein. De weg wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten en inwoners moeten rekening houden met hinder of kort oponthoud. De werkzaamheden duren ongeveer 15 weken.


Wethouder Erik Bekkering:

“Verkeersveiligheid is voor alle weggebruikers van groot belang. Het gebied in de Oudtburghpolder kent een brede variëteit aan verkeersgebruikers met bijbehorende intensiteit. Nu er bouwwerkzaamheden aan de Beeck plaatsvinden en in de nabije toekomst op het BSV-terrein zijn er aanpassingen nodig. Met deze verbeteringen op het Molenweidtje zorgen we ervoor dat de verkeersveiligheid wordt geborgd.”


Vrij liggend voet- fietspad en verbreding weg

Het Molenweidtje wordt vanaf het sportcentrum De Beeck twee richtingsverkeer, zodat de aan- en afvoer van bouwmaterialen via de Churchilllaan plaatsvindt. De rijweg wordt verbreed zodat het vrachtverkeer elkaar kan passeren. Voor voetgangers en fietsers wordt er een vrij liggend voet-/fietspad aangelegd. Ook worden er plateaus aangebracht waar het fietspad de rijweg kruist, dit om de snelheid te verlagen.


Geen afsluiting, wel oponthoud

Het Molenweidtje wordt voor het overgrote deel van de werkzaamheden niet afgesloten voor doorgaand verkeer. De aanliggende panden blijven bereikbaar. Het aanbrengen van het voet-/fietspad en de wegverbreding geeft verkeershinder. Voor het aanbrengen van de plateaus wordt de rijweg afgesloten. Dit duurt zo kort mogelijk.


Planning

De gemeente start 19 april met het aanleggen van het voet-/fietspad. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 11 werkweken in beslag. Daarna wordt de wegverbreding aangebracht. Dat duurt ongeveer 4 werkweken.


Tijdelijk

De aangepaste inrichting geldt voor de periode waarin veel bouwverkeer aanwezig is in het gebied. Afhankelijk van de planning van de verschillende ontwikkelingen in het gebied krijgt het Molenweidtje zijn definitieve inrichting.

Comments


bottom of page