top of page

Werkzaamheden Landweg


Een mededeling van de gemeente:


Op het kruispunt Landweg - Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg hebben in het verleden meerdere ongelukken plaatsgevonden. De gemeente vindt het belangrijk om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te verbeteren en heeft daarom besloten om een aantal aanpassingen op het kruispunt door te voeren. De aanpassingen zijn mede gewenst vanwege het extra fietsverkeer van en naar de tijdelijke locatie van de BSG aan de Oudtburghweg.


Doel en maatregelen

Het doel van de maatregelen is om een beter overzicht te creëren voor alle weggebruikers en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer op de Landweg en de Koninginneweg ter hoogte van het kruispunt naar een gewenst niveau te brengen. De attentiewaarde voor overstekende fietsers, voetgangers en automobilisten gaat hiermee omhoog.


De maatregelen:

1. Het weghalen van de beplanting op de midden-eilanden. De beplanting op de twee midden-eilanden zorgt ervoor dat overstekend verkeer minder goed is te zien. Daarnaast is het lastig om de beplanting op een veilige manier te onderhouden.

2. Aanbrengen drempels. De oversteekplek voor voetgangers wordt verhoogd op een

drempel. Hierdoor verlaagt de snelheid van gemotoriseerd verkeer terwijl de attentie van overstekend verkeer verhoogt.

3. Aanpassen van de verlichting ter hoogte van de oversteekplek voor de voetgangers.

Door de oversteekplek op de juiste manier te verlichten zijn voetgangers beter te zien.


Voorgenomen planning

De werkzaamheden waren gepland voor midden oktober 2023. Het veilig doorvoeren van de maatregelen vraagt een afsluiting van het kruispunt van vijf werkdagen voor doorgaand verkeer vanaf de Landweg en de Koninginneweg. Om de overlast voor het verkeer, de inwoners, de scholen (Europese School Bergen en de BSG) en overige bestemmingen in de buurt te beperken, heeft het de voorkeur om de werkzaamheden in een vakantieperiode uit te voeren.

Vanwege het samenvallen van de herfstvakantie met de kunst10daagse en in verband met het weer gedurende de kerst- en voorjaarsvakantie (voor asfalteren is droog weer en niet te lage temperaturen noodzakelijk) is de uitvoering niet eerder mogelijk dan in de meivakantie. De te verwachten overlast is op dat moment zo laag mogelijk. We beseffen ons dat er gedurende de meivakantie toeristisch verkeer aanwezig is op onze wegen. Dit is helaas niet te vermijden en daarnaast denken wij dat dit verkeer met de juiste bebording en informatie goed is om te leiden.


Tijdelijke maatregel

Wij vinden het belangrijk dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Landweg – Kerkedijk –Koninginneweg – Russenweg wordt verbeterd, zeker nu de BSG tijdelijk is gehuisvest aan de Oudtburghweg. Daarom gaan we halverwege oktober tijdelijke drempels aanleggen op de Landweg en de Koninginneweg. Dit doen we door elementen op het huidige asfalt te monteren. Met deze maatregel verwachten we de snelheid van gemotoriseerd verkeer omlaag te brengen en daarmee de attentiewaarde voor overstekend verkeer te verhogen. De weg hoeft voor het uitvoeren van deze maatregel niet volledig te worden afgesloten.


Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bram Wever te bereiken op

+31889099144 of per mail naar info@bergen-nh.nl.

Wilt u bij correspondentie het kenmerk Z23 145257/D683231 vermelden?


Comments


bottom of page