VitaliteitsdebatGraag nodigen wij u uit voor het bijwonen van en het deelnemen aan het vitaliteitsdebat, op 9 november a.s. om 19.00 uur in de theaterzaal in De Blinkerd in Schoorl.

Het lokaal sport- en beweegakkoord Bergen, gesloten in juni 2020, is het resultaat van een intensief proces van samenwerking tussen diverse partijen uit de gemeente Bergen. Met het sport- en beweegakkoord willen we bereiken dat iedereen in Bergen, écht iedereen, een leven lang plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst, ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Dit sport- en beweegakkoord is geen eindpunt maar een begin. Het sport- en beweegakkoord zien we als een eerste stap in een concrete inbedding van sport- en bewegen in Bergen. Een mooie impuls waarmee een aantal ambities op de rit gezet kan worden. Doorontwikkeling en uitbreiding is echter noodzakelijk om alle ambities de komende jaren te bereiken. Voor de structurele inbedding van al deze mooie plannen moeten wij met elkaar samenwerken en zorgen dat de missie en visie overeenkomen. Voor het bereiken van (nog) meer vitale inwoners moeten we verder kijken dan alleen het aanbieden van sport en bewegen. Daarom organiseren we dit jaar een vitaliteitsdebat en gaan we met elkaar in gesprek over o.a. de thema’s: • Eigen regie op Gedrag en Gezondheid • Participatie in Sport • Lokaal beleid versus Landelijk beleid Spreken deze thema’s U ook aan? Dan horen wij graag vóór 2 november of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden via e.devos@hollandsportbv.nl

Met vriendelijke groet, Sportraad BES en de buurtsportcoaches Eefke en Elles.