top of page

Verduurzaming Nessen10 september 2023

De commissie verduurzaming van de V9N is in gesprek met de gemeente over hoe we de verduurzaming van de woningen stapsgewijs zouden kunnen aanpakken.

Heb je een vraag hierover, stuur ons een e-mail: info@negennessen.nl

 

19 augustus 2023

Een update over de uitkomst van de enquête afgelopen mei:


We zijn blij met de response van ongeveer 40% van de Nessenbewoners. De geënquêteerden hebben aangegeven behoefte te hebben aan:

  • Kleine energiemaatregelen (60%)

  • Dak/Muur/Vloer/Glas isolatie (75%)

  • Zonnepanelen (40%)

  • Een (hybride) warmtepomp (25% en wellicht nog 50%)


Naar aanleiding van de uitkomsten hebben we overleg gehad met de gemeente. Hieruit zijn in eerste instantie de volgende vervolgstappen gekomen:


  1. Samen met de gemeente proberen wij twee energiecoaches toegewezen te krijgen voor de Negen Nessen. De bedoeling is dan dat je als bewoner zelf een van deze coaches gaat benaderen om bij je thuis te komen. Deze energiecoaches kunnen dan samen met jou, kijken welke kleine energiemaatregelen mogelijk zijn.

  2. Het uitvoeren van een gedegen objectief onderzoek naar de spouwmuurisolatie, om na te gaan:
a) wat zit er in de spouwen in de verschillende nessen want de verhalen zijn verschillend en omdat de huizen in verschillende jaren zijn gebouwd zijn ze misschien toch niet zo identiek als we denken.
b) is het verstandig om “bij te isoleren”, want daar zijn de verhalen ook heel verschillend over.

  3. Het doen van een nieuwe 0-meting van enkele (3) Nessenhuizen (een oorspronkelijk woning en twee reeds verbouwde woningen). Doel is om een stappenplan op te stellen voor het energiezuinig maken van onze woningen.

Voor het onderzoek (punt 2) en de meting (punt 3) gaan we een subsidieaanvraag indienen. En gaan we samen met de gemeente op zoek naar een betrouwbaar bureau voor de uitvoering van het onderzoek en de meting.De gemeente heeft ons toegezegd de Negen Nessen bij te staan in het ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen (wettelijke verplichting) als de bewoners de spouwmuren laten isoleren.


Zodra wij meer weten, horen jullie van ons.

 

mei 2023

Enquête Verduurzamingstraject Negen Nessen


bottom of page