top of page

Deel ook uw zienswijze op de structuurvisie Bergen Oost


Plangebied Bergen Oost

Beste Nessen-bewoner,


Wellicht is bij u bekend dat de gemeente Bergen plannen heeft om woningen bij te bouwen. Waar dit al langer het plan is voor het BSV-terrein, ligt sinds enkele weken ook het plan ter inzage om woningen te bouwen op het terrein van onder andere de Europese School, de tennisbanen, de Blauwe Reiger en Mytylschool De Ruimte. Hoewel we begrip hebben voor de benodigde woningen in de gemeente, kunnen we ons niet vinden in de huidige gang van zaken en de invulling van het plan. Vanuit onder andere de Negen Nessen Vereniging volgen we de ontwikkelingen op de voet.


De zienswijzeperiode is reeds ingegaan, ondanks dat de gemeente heeft toegezegd daarvoor graag met de omliggende wijken in gesprek te willen gaan over de invulling van het plan. Dit gebeurt door de huidige coronacrisis niet, omdat er een deadline ligt voor de herbouw van het zwembad, welke is meegenomen in de structuurvisie. Vandaar dat de gemeente heeft opgeroepen aan inwoners om zienswijzen in te dienen, om zo evengoed een compleet beeld te krijgen van wat de omwonenden van het plan vinden.


Enkele punten die opvallen:

  • Er staan geen aantallen huizen in het plan, echter heeft de wethouder meermaals verteld dat het om minstens 400 woningen gaat.

  • De Churchilllaan wordt verbreed, dit wordt namelijk de hoofdverkeersader vanaf de nieuw te ontwikkelen gebieden. In de huidige economie wordt uitgegaan van 1,5 auto per huishouden. In dit geval komt het neer op 600 auto´s, welke hoofdzakelijk over de Churchilllaan gaan.

  • De Churchilllaan wordt verlengd op het gebied van De Blauwe Reiger en de Mytylschool

Het volledige plan Bergen-Oost is te vinden via de website van de gemeente, www.bergen-nh.nl, onder de kop ‘plannen en projecten’. Het plan staat op de tweede pagina.

Let op: het plan ligt tot 29 mei ter inzage. Dit betekent dat u ook tot die datum een zienswijze in kunt dienen.


Lees het plan goed door en noteer wat u opvalt, zowel positief als negatief. Wilt u een zienswijze indienen, moet deze voldoen aan het volgende:

  • Het onderwerp ‘zienswijze ontwerp-structuurvisie Bergen Oost’

  • Uw naam en adres en

  • Uw handtekening

U richt uw brief aan: College van burgemeesters en wethouders Gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen.

Wilt u geholpen worden bij de inhoud van de zienswijze, laat dit dan weten via rbaar@alkmaar.nl. Heeft u geen mailadres maar heeft u wel hulp nodig, mag u ook een briefje in de bus doen bij Joseph Bech-Nes 19 of 20, dan zoeken we u op.

Ook als u inhoudelijke tips heeft, of punten wilt aanstippen die van belang zijn, laat dit weten! We houden ons aanbevolen.

Samen zetten we de schouders eronder en willen we, met de gemeente, gaan voor een mooi plan!


Namens de Negen Nessen Vereniging,

Lobke de Weijer en Rianka van Baar.

info@negennessen.nl

Comments


bottom of page