top of page

Participatie en Verkeersstructuur Bergen Oost

De Raad heeft – ondanks het gebrek aan keuzes en beleid – de Structuurvisie Oost goedgekeurd. Aanstaande donderdag zal de Raad moeten oordelen over de verkeersstructuur en beeldkwaliteit van het gebied.

De Commissie Bergen Oost van de V9N heeft in de hier onder weergegeven documenten hoofdpunten ingebracht om een evenwichtige, eerlijke en logische verdeling van de verkeersdruk over de Kerkedijk en de Churchilllaan te krijgen. Daarnaast is er door Peter Dresmé tijdens de Algemene Commissievergadering ingesproken over het gemankeerde participatie traject (zie ook hieronder) Ons uitgangspunt blijft dat de Structuurvisie opnieuw zou moeten worden gedaan op basis van echte participatie van de omwonenden.


Hoofdlijnen def V9N RC 20 oktober v PD 1910.1
.pdf
Download PDF • 64KB

Participatie Raadscommissie defin 0810
.pdf
Download PDF • 68KB


De Structuurvisie Bergen Oost laat ook de 9 Nessen niet ongemoeid. Met name de Churchilllaan en het Molenweidtje zullen veel en zwaar verkeer te verwerken krijgen in de komende jaren. Ook op de Elzenhoeve wordt in de komende periode gebouwd. Met alle consequenties van dien voor nagenoeg alle omwonenden!

De V9N zet zich met veel energie & passie in om de plannen en voornemens van de gemeente zodanig te beïnvloeden dat wij daar als bewoners tevreden over zijn en het ons zo min mogelijk schade toe brengt. Iedereen wil een woning, dat ondersteunen wij maar we streven wel naar een evenwichtig plan dat naadloos inpast in ons prachtige polderlandschap en onze eigen wijk!

Steun ons met uw lidmaatschap (€ 10 per jaar) of nog beter kom ons helpen door in een van de commissies zitting te nemen….

Comments


bottom of page