Padelbanen in een woonwijk ?!


Misschien heeft u het gehoord, misschien ook niet, maar TC Bergen heeft begin dit jaar een aanvraag ingediend voor de bouw van twee Padelbanen. In de gemeentekrant Bergen NH van 6 mei jl stond dat de gemeente de behandeltermijn met 6 weken verlengd heeft en dus uiterlijk 17 juni laat weten of zij Padelbanen passend vinden op de locatie Churchilllaan 2 en deze dus goedkeuren.


Wat is Padel?


Padel (spreek uit als Pá-del) is een combinatie van tennis, squash en beachball. Je speelt het 2 tegen 2 op een baan met 4 glazen wanden en een kooiconstructie. Het gebruik van de wanden om de baan geeft het spel een extra dimensie. Net als bij tennis mag de bal 1x het oppervlakte raken voordat hij naar de overkant moet.


Padel is een snelgroeiende sport in Nederland en veel tennisverenigingen leggen daarom nu padelbanen aan. Ook TC Bergen heeft dus een Aanvraag Omgevingsvergunning ingediend voor 2 padelbanen, ondanks het feit dat de leden van de tennisclub zich op de ALV nog niet uitgesproken hebben over het wel of niet aanschaffen van deze Padelbanen. www.tcbergen.nl/index.php?page=829&sid=1


Padelbanen blijken echter voor omwonenden flinke geluidsoverlast met zich mee te brengen en zouden zelfs tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Het harde gepok van de bal op de padelrackets en tegen het glas en ijzerwerk van de kooi, drijft sommige omwonenden van deze padelbanen tot wanhoop.


De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft er onderzoek naar gedaan en adviseert om tenminste 200 meter afstand tussen padelbanen en woningen aan te houden. Zie: www.hoorzaken.nl/nieuws/padel-zorgt-voor-geluidsoveast-omwonenden/


Hoewel sommigen erg blij zullen zijn met de komst van een padelbaan omdat zij de sport graag willen beoefenen, zijn er anderen die er niet blij mee zullen zijn zoals de omwonenden die er veel overlast van zouden kunnen ondervinden. Daarom is het van groot belang dat wij, de V9N, voor de Negen Nessen, als aangrenzende woonwijk de gevolgen van de bouw van 2 padelbanen goed inschatten opdat wij de rust en kwaliteit van wonen voor onze bewoners kunnen behouden.


Aad Boon, actief lid van de vereniging, heeft contact gezocht met andere omwonenden, zoals bewoners van de Joke Smitbuurt. Uit contacten met hen blijkt dat de bewoners daar helemaal niet blij met deze ontwikkeling zijn.


Het bestuur van de V9N gaat er van uit dat het advies van de Nederlandse Stichting Geluidshinder juist is en zal indien de gemeente een positief besluit op de aanvraag neemt, een bezwaarschrift indienen omdat de afstand van de padelbanen tot de woningen minder dan 200 meter is en er behoorlijke geluidshinder te verwachten is.

Dit bezwaarschrift zal mede namens de bewoners van de Joke Smitstraat worden ingediend, omdat ook zij binnen een straal van 200 meter van de geplande padelbanen wonen.


Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.