Padelbanen ? 47 bezwaren!


Hoewel het besluit over de vergunningaanvraag voor de Padelbanen bij TC Bergen eigenlijk in juni bekend zou worden, kwam deze precies in de vakantieperiode, namelijk op 14 juli en werd deze pas gepubliceerd (en dus aan ons bekend) op 29 juli, net op een moment dat de meeste mensen op vakantie zijn. Echter Aad Boon uit de Stresemann-Nes en Audrey en Fieke van het bestuur waren er wel, dus is er actie ondernomen. Er is een flyer rondgebracht met informatie over de te bouwen padelbanen bij alle woningen binnen een afstand van 200 meter van de te bouwen banen. De 200 m is gekozen op basis van onderzoek gedaan door NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) en een publicatie van hoorzaken.nl over geluidsoverlast rondom Padelbanen. En het blijkt dus dat men binnen een straal van 200 meter het gepong van het padelspel als geluidshinder kan kwalificeren. In deze flyer deden wij tevens de oproep om – als men denkt bezwaar aan te willen tekenen – dit bij de Negen Nessen te melden, opdat er met de omwonenden overlegd en eventueel een gezamenlijk bezwaar ingediend kon worden. In totaal meldden zich in de loop der weken zo’n 47 bezwaarmakers uit de Joke Smitstraat, Landweg, Kapelweidtje, Lindelaan, Stresemann-Nes, Spaak-Nes en de Hallstein-Nes. Op 20 augustus is er een korte bijeenkomst geweest in de tuin bij Aad Boon. En tenslotte heeft het bestuur van de Vereniging De Negen Nessen op 23 augustus j.l. namens de bewoners van de Negen Nessen en de andere bewoners uit de buurt een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. De door de TC Bergen aangegeven locatie van de toekomstige padelbanen blijkt op nog geen 30 meter te liggen van de woningen van de Stresemann-Nes aan de Churchilllaan. De bewoners daar worden nu al dagelijks continue blootgesteld aan tennisgeluid. Twee padelbanen zo vlak bij deze huizen zullen allesbehalve als prettig ervaren gaan worden en zouden ook gezondheidsschade kunnen opleveren. Bij padelbanen is de geluidsoverlast immers beduidend hoger dan bij tennis. Het bijzondere is dat de gemeente nalatig is geweest om hier onderzoek naar te doen.

Inmiddels is bekend dat er op 13 oktober een hoorzitting over het bezwaar plaats zal vinden.