top of page

Nieuwsbrief September 2020


De vereniging heeft op dit moment geen voorzitter en geen secretaris meer. Ook Sieuwert Slort zal de komende ALV aftreden. Het bestuur is nu dus op zoek naar meer nieuwe mensen die het bestuur willen versterken. Er zijn zoals je hierboven kon lezen in en om de Negen Nessen heel wat veranderingen op komst en het zou fijn zijn als er wat meer mensen betrokken zouden zijn bij de nieuwe ontwikkelingen. Naast de vacante bestuursfuncties zijn er ook Nessen zonder Nessenvertegenwoordiger. Ook daar zoekt de Vereniging mensen voor. Dus als je je in wilt zetten voor de buurt en wat tijd beschikbaar wilt stellen, geef je op via info@negennessen.nl


Normaal gesproken houdt de vereniging elk jaar een ALV. Maar door Corona moeten wij ons aan bepaalde regels houden. En omdat wij niet het risico willen lopen dat onze ALV achteraf een haard van besmettingen is geweest, wil het bestuur een digitale ALV houden. Om dit goed te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat de vereniging de beschikking heeft over de e-mailadressen van haar leden. Wij roepen jullie dan ook op om het lidmaatschap 2020 te betalen door overmaking van €10,- naar rekeningnummer NL77INGB0006547104 en daarbij je huis- en emailadres te vermelden.

Heb je je contributie 2020 al betaald, geef dan alsjeblieft je emailadres door via info@negennessen.nl. Bewoners die zich niet aanmelden worden over de ALV verder niet meer geïnformeerd.


Plannen die de Negen Nessen betreffen:

Er lopen zeer veel nieuwbouwplannen in en rond de Negen Nessen. Zo is er thans – na jarenlange gesprekken – een plan voor het bouwen van 4 woningen op Zuidlaan 59 (voorheen de stolpboerderij van de familie Kaandorp). De vergunning hiervoor is begin september aangevraagd. De meeste bewoners van de Monnet-Nes zijn heel tevreden over dit plan.


Dan is er het plan van de familie Conijn om op de Elzenhoeve 44 tot 56 woningen te bouwen. Een – naar de mening van omwonenden – verschrikkelijk plan. Het idee dat een mooi landgoed “verstedelijkt” gaat worden en dat de bosuil, ijsvogel en wat er nog meer allemaal leeft, verdreven gaan worden.


Begin dit jaar heeft de gemeente de Structuurvisie Bergen Oost gepresenteerd. In deze structuurvisie “verkent” de gemeente de “verschillende programma- tische invullingsmogelijkheden” (voornamelijk woning- bouw) van het gebied tussen de Kerkedijk en de Churchilllaan. De gemeente heeft deelgebieden aangewezen waar zij de komende 5 tot 10 jaar eventueel nieuwbouw wil realiseren. Het gaat dan, naast BSV tennis en BSV voetbal, om de tenniscom- plexen van TC Bergen en Euratom, de Europese School, de Mytylschool, de Blauwe reiger, het gemeentelijke gronddepot, het uitvaartcentrum, de ijsbaan en de gemeentewerf. En ook het Landgoed de Elzenhoeve wordt hierbij betrokken. Kortom, een enorm plangebied. En als al deze potentiële ontwikkellocaties met woningen bebouwd zouden worden (andere opties zijn nog niet echt aan de orde geweest), zouden er naast de 152 woningen van BSV tot nog wel zo’n 300 woningen bijgebouwd kunnen worden. En dat geeft dan heel wat nieuwe levendigheid, maar dus ook extra verkeersstromen en extra verstening in dit hele gebied. Behalve de gemeente zijn er weinig omwonenden die hier met optimistische blik naar (uit-)kijken.


De V9N volgt al deze ontwikkelingen op de voet en wil dat zeker ook de komende tijd blijven doen, maar zou heel blij zijn met ieder beetje hulp van de bewoners. Dus heb je expertise op enig gebied van betekenis (bestuursrecht, planologie, flora en/of fauna) laat het ons weten via info@negennessen.nl . En je helpt de vereniging natuurlijk ook via een lidmaatschap. Dus blijf/word lid van onze Vereniging de Negen Nessen.
תגובות


bottom of page