08-09-2018

Kroniek van de Negen Nessen, 50 jaar Negen Nessen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Negen Nessen in 2016 werd besloten om het 50-jarig bestaan van de wijk de Negen Nessen niet met ‘n groots feest te vieren, maar met een kroniek over de wijk als blijvende herinnering aan dit jubileum.

In 2018 bestaat de wijk de Negen Nessen 50 jaar. De Negen Nessen zijn namelijk gebouwd in de periode 1966 tot/met 1968. De Monnet-Nes is de laatst opgeleverde nes, en wel in juni 1968.

De Kroniek van de Negen Nessen is geschreven en samengesteld door enkele leden/bewoners van de geeft een schets van het oorspronkelijke gebied, van weilanden en boerderijen die plaats maakten voor de woonwijk, van de ideeën achter het ontwerp van de wijk, van de bouw van de wijk en van de ervaringen van de bewoners. De tekst is rijk geïllustreerd met beelden en aangevuld met

informatie over de bijzondere Europeanen, aan wie de straten in de Negen Nessen hun naam ontlenen.

Op 7 september j.l. heeft Jenny Doucet, onze voorzitter, het eerste exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen aan de burgemeester van Bergen, mevrouw Hetty Hafkamp, overhandigd tijdens de opening van de Open Monumentendag. Tijd en plaats waren niet toevallig: de Negen Nessen staan namelijk vermeld in de gids Open Monumentendag Regio Kennemerland 2018.

Het thema van de Open Monumentendag 2018 is “In Europa” en met dit thema is er dit jaar met name

U als bewoner(s) van deze wijk krijgt een exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen gratis aangeboden (per woning 1 gratis exemplaar). Vanaf 8 september ligt de kroniek ook in de winkel bij de Eerste Bergensche Boekhandel en Boekhandel Thomas en in de winkel van Museum Kranenburgh. De kroniek kost € 12,95 per exemplaar.

Wij wensen u veel leesplezier!
Namens het bestuur van de Vereniging De Negen Nessen, Fieke Vriesema, secretaris

NB: Wij zouden het erg op prijs stellen als u lid blijft of wordt van de vereniging en zelf uw bank opdracht geeft voor een periodieke (jaarlijkse) overschrijving van de contributie ad € 5,00 naar bankrekening NL77INGB0006547104 t.n.v. de Vereniging De Negen Nessen o.v.v. contributie én uw naam en adres. Daarmee bespaart u de vereniging veel werk en geld bij het innen van de contributie en kan deze zo laag blijven!