Werving nieuwe leden bestuur

Na acht jaar trouwe dienst heeft Fieke Vriesema haar bestuursfunctie als secretaris van de Vereniging de Negen Nessen neergelegd. Wij danken haar voor al haar inspanningen voor onze wijk.

Naar aanleiding van dit vertrek zijn wij onder meer op zoek naar een nieuwe secretaris!

Hebt u interesse in deze functie of zou u middels de vereniging een bijdrage willen leveren aan het in stand houden van onze  prachtige wijk, meld je dan aan via info@negennessen.nl.

Informatieve bijeenkomst lokale energietransitie

Heeft u interesse in de lokale energietransitie?

Ontwikkelingsbedrijf NHN en Groen Links nodigen u met veel plezier uit voor een kleinschalige bijeenkomst voor inwoners die vragen en plannen hebben op het gebied van energietransitie in de gemeente Bergen.

Deze avond wordt gehouden op23 mei van 19.30-21.30 

Locatie: Gemeentehuis Bergen, Jan Ligthartstraat 4 (onder voorbehoud)

Wat kunt u verwachten?

Het is zowel een informatieve avond over de lokale energietransitie als een avond waarin uw vragen en plannen op dat gebied ter tafel komen. Het informatieve deel bestaat uit een presentatie door Melle de Jong, beleidsmedewerker energietransitie bij de BUCH gemeentes. Hij zal de langere termijn plannen van de gemeente schetsen, maar ook ingaan op wat de gemeente op korte termijn wil realiseren op basis van de duurzaamheidsparagraaf van het coalitieakkoord.

In het tweede deel gaat de heer de Jong in gesprek met de aanwezigen. Daarin kunt u uw ideeën, vragen en plannen op het gebied van energietransitie voor uw huis, wijk of buurt kenbaar maken. De heer de Jong zal met u in gesprek gaan over de mogelijkheden ervan binnen een gemeentelijk programma. 

Doel

Deze avond is een ‘pilot’, die mogelijk het begin is van een serie avonden. De avond heeft als doel om de gemeente met inwoners in gesprek te brengen over “te delen” plannen in de energietransitie in de gemeente Bergen.

Opgave

Schuift u 23 mei aan? We zien uw komst graag tegemoet, maar ook van familie, kennissen en buren die geïnteresseerd zijn. I.v.m zaalruimte is het wel fijn dat u zich voor 17 mei aanmeldt.

Asfaltoplichters gespot in de Nessen

In Bergen zijn mensen benaderd door mannen die aanboden asfalt te komen leggen.

Engelssprekende mannen bieden aan asfalt te leggen op inritten en erven. Het asfalt zou over zijn van wegwerkzaamheden in de buurt. Dit is niet waar.

Hoe de klusjesmannen te werk gaan

De geleverde werkzaamheden en materialen van zijn van slechte kwaliteit. Ook worden de prijzen opgedreven tot absurde hoogtes. De mannen komen dwingend over en proberen geld te verkrijgen door te dreigen en te intimideren.

Wat te doen?

Mochten de mannen voor je deur staan, ga niet met ze in zee en bel de politie!

Vrijwilligers volgen de planten en dieren van natuurvriendelijke oevers

Natuuroevers helpen de waterkwaliteit verbeteren

Al 6 jaar werkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan  biodiversiteitsmonitoring van natuurvriendelijke oevers. Na een eerste proefjaar in 2013 met professionals, is het project sinds 2014 met vrijwilligers uitgevoerd. HHNK vindt het belangrijk om op deze manier burgers te betrekken bij het werk van het Waterschap. Wij hebben de vrijwilligers voor dit onderzoek geworven en opgeleid. In 2018 hebben er 49 mensen meegewerkt aan de monitoring. Deze 49 mensen hebben, samen 21 oevers gemonitord. Er zijn maar liefst 2.122 waarnemingen gedaan. Dat is gemiddeld 100 waarnemingen per locatie!  Al deze flora- en faunagegevens geven inzicht in de (nieuwe) ontwikkelingen van de oever zoals in onderstaand verslag staat te lezen.

Nieuwe vrijwilligers nodig

Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je nieuwe dingen leren en tevens je kennis met andere delen? Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland is op zoek naar nieuwe mensen om onze vrijwillige onderzoeksteams te versterken.

Het onderzoek

Natuurvriendelijke oevers in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in het water en op de oever. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor de natuur. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Meedoen

Als je mee wilt doen aan het onderzoek betekent dat twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter onderzoeken. Het onderzoek begint met een startavond op dinsdagavond 9 april 2019 om 20.00 uur in ons nieuwe kantoor aan de Schuine Hondsbosschelaan 45-A te Heiloo. Route.
Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar Carola van den Tempel

50 Jaar De Negen Nessen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Negen Nessen in 2016 werd besloten om het 50-jarig bestaan van de wijk de Negen Nessen niet met ‘n groots feest te vieren, maar met een kroniek over de wijk als blijvende herinnering aan dit jubileum.

In 2018 bestaat de wijk de Negen Nessen 50 jaar. De Negen Nessen zijn namelijk gebouwd in de periode 1966 tot en met 1968. De Monnet-Nes is de laatst opgeleverde nes, en wel in juni 1968.

De Kroniek van de Negen Nessen is geschreven en samengesteld door enkele leden/bewoners van de geeft een schets van het oorspronkelijke gebied, van weilanden en boerderijen die plaats maakten voor de woonwijk, van de ideeën achter het ontwerp van de wijk, van de bouw van de wijk en van de ervaringen van de bewoners. De tekst is rijk geïllustreerd met beelden en aangevuld met informatie over de bijzondere Europeanen, aan wie de straten in de Negen Nessen hun naam ontlenen.

Op 7 september j.l. heeft Jenny Doucet, onze voorzitter, het eerste exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen aan de burgemeester van Bergen, mevrouw Hetty Hafkamp, overhandigd tijdens de opening van de Open Monumentendag. Tijd en plaats waren niet toevallig: de Negen Nessen staan namelijk vermeld in de gids Open Monumentendag Regio Kennemerland 2018.

Het thema van de Open Monumentendag 2018 is “In Europa” en met dit thema is er dit jaar met name

U als bewoner(s) van deze wijk krijgt een exemplaar van de Kroniek van de Negen Nessen gratis aangeboden (per woning 1 gratis exemplaar). Vanaf 8 september ligt de kroniek ook in de winkel bij de Eerste Bergensche Boekhandel en Boekhandel Thomas en in de winkel van Museum Kranenburgh. De kroniek kost € 12,95 per exemplaar.

Wij wensen u veel leesplezier!

Verkoop project Zuidlaan 59

Afgelopen week kregen wij via de gemeente te horen dat het perceel Zuidlaan 59 is verkocht en dat daarom het huidige project – de bouw van 4 woningen – is stilgelegd.

Het bestuur van de Negen Nessen betreurt de gang van zaken. Er is door zowel Sander Verschoor van Midvast B.V. (de projectontwikkelaar) als de omwonende bewoners en het bestuur van de V9N hard gewerkt aan dit nieuwe plan. Het is niet alleen een mooi plan geworden, het plan is ook in goede harmonie met de projectontwikkelaar en de gemeente tot stand gekomen, iets wat niet vaak gebeurt.

Van Sander Verschoor hadden wij gehoord dat het plan in oktober 2018 in de Gemeenteraad behandeld zou worden. Dat is om onduidelijke redenen, tot zijn grote frustratie, niet door gegaan. Vervolgens kregen wij van Sander Verschoor de informatie dat het plan in januari 2019 op de rol zou komen en ook dat is niet gebeurd.

Het perceel Zuidlaan 59 is nu dus door Midvast B.V. verkocht “as is”, dat wil zeggen in de staat waarin het nu verkeert: een kavel met plan en bepaalde status. Voor zover wij weten is er reeds groen licht gegeven door zowel de buurt als de projectleider van de gemeente en dus kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden om zo de omgevings-/bouwvergunning aan te vragen.

Wie de nieuwe eigenaar is wil men ons niet zeggen. Wij kunnen dus (nog) niet met de nieuwe eigenaar in contact komen. Zodra wij meer weten volgt verdere informatie.